Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Tisková zpráva

Produkty Betrian Group na vlacích BF Logistic

7. října 2023

Přibývá železničních dopravců, kteří používají vlakovou navigaci a simulátor od skupiny Betrian Group. Aktuálně se připojuje společnost BF Logistics, která se zabývá nákladní dopravou a také provozováním železničních vleček.

„Měli jsme dobré reference, které se potvrdily při zkušebním provozu. NavTrain i NavSim strojvedoucím pomáhají a pomáhají předcházet chybám a selhání lidského faktoru. Celkově práci strojvedoucích inovují,“ vysvětluje jednatel BF Logistics Daniel Hubička. Firma spolupracuje se zahraničními dopravci, především v Německou, Polsku. V tuzemsku kromě nákladní dopravy zajišťuje kompletní provoz 27 vleček, tedy koncovou obsluhu továren či logistických areálů. Přepravní výkony společnost založená v roce 2005 zajišťuje vlastními i pronajatými lokomotivami dieselové i elektrické trakce.

Betrian Group si zájmu o vlakovou navigaci a další produkty ze strany menších železničních dopravců váží. „Od těchto zákazníků dostáváme cennou zpětnou vazbu, protože jejich činnost je často velmi specifická a v dané oblasti pak na základě jejich podnětů můžeme naše produkty vylepšovat,“ uvádí Petr Sec z Betrian Group s tím, že upgrade je samozřejmou součástí všech zakázek. „V případě BF Logistics je tím specifikem právě vlečkový provoz, i když jsme se jím zabývali i u ostatních dopravců, a dále vazby na Německo, Polsko. Bereme to jako další výzvu v řadě, aby NavTrain alespoň do určité míry obsahoval data z tratí v sousedních zemích a plnohodnotně tak sloužil i mimo území České republiky,“ dodává Petr Sec.

NavTrain už přes dva roky jezdí na českých železnicích. Za tu dobu si získal už přes 2 000 spokojených strojvedoucích. Navigační systém je přizpůsoben i specifikům osobní dopravy (např. časté zastávky, provoz na lokálních tratích).

Betrian Group

Betrian Group se kromě vývoje hardwaru, softwaru a digitalizace procesů od roku 2018 zaměřuje na drážní oblast. Vyvíjí technologie autonomního řízení vlaků, systém proti srážkám vlaků RCAS* a chytré asistenty pro bezpečnější jízdu vlaků. Svými inovacemi plánuje v budoucnu přispět k modernizaci evropského zabezpečení ETCS.

*RCAS (Rail Collision Avoidance System)

www.betriangroup.cz
www.navsuite.cz

Více informací poskytne

Petr Sec
e-mail: petr.sec@betrian.cz
tel. +420 721 866 000

Sledujte naše novinky na Twitteru:  www.twitter.com/a_betrian