Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Tisková zpráva

Navigaci a simulátor od Betrian Group používá i Subterra při modernizaci železnic

30. října 2023

Produkty skupiny Betrian nacházejí uplatnění nejen u klasických železničních dopravců, jakými jsou ČD Cargo či METRANS Rail. Nově se aplikacemi NavTrain a NavSim vybavila i stavební společnost Subterra, která provádí modernizace železničních tratí v Česku i zahraničí.

„Ukazuje se, že poptávka po moderním řešení pracovišť strojvůdců jde napříč celou železniční komunitou. Zájem společnosti Subterra také potvrzuje, že NavTrain je univerzální zařízení, pokud jde o uplatnění v provozu, od rychlovlaků až po pracovní lokomotivy,“ uvádí Petr Sec z Betrian Group. Připomíná, že součástí zakázky není jen navigace, která zásadním způsobem zjednodušuje proces poskytování informací o aktuálně povolené rychlosti, návěstidlech či přejezdech. „Subterra projevila zájem o náš simulátor NavSim, který pomáhá seznámit strojvůdce s jízdou po konkrétní trati na základě reálných provozních údajů,“ zmiňuje Petr Sec.

„Bezpečnostní hledisko je pro nás zásadní a obě aplikace pomáhají eliminovat různé mimořádné události, navíc moderním a uživatelsky přívětivým způsobem,“ říká za společnost Subterra Radim Wrana.  NavTrain se tak objeví v tabletu na stanovišti strojvůdců různých pracovních strojů a lokomotiv, které lze vidět na  mnoha místech, kde probíhá modernizace železniční trati – z poslední doby šlo například v Česku o úsek Velim – Poříčany na hlavním koridoru, Subterra se významně podílela také na modernizaci úseku z Brna-Maloměřic do Adamova na trati Brno – Blansko. Velkou zakázkou je pro tuto společnost  rovněž účast na optimalizaci páteřní slovenské železnice Bratislava – Žilina – Košice, kde buduje i některé přeložky, tedy zcela nové úseky včetně tunelů.

„Pro nás je to další výzva, abychom navigaci i simulátor vybavili daty ze zahraničních tratí, kde uživatelé našich nástrojů stále častěji působí,“
poznamenal k tomu Petr Sec.

Betrian Group

Betrian Group se kromě vývoje hardwaru, softwaru a digitalizace procesů od roku 2018 zaměřuje na drážní oblast. Vyvíjí technologie autonomního řízení vlaků, systém proti srážkám vlaků RCAS* a chytré asistenty pro bezpečnější jízdu vlaků. Svými inovacemi plánuje v budoucnu přispět k modernizaci evropského zabezpečení ETCS.

*RCAS (Rail Collision Avoidance System)

www.betriangroup.cz
www.navsuite.cz

Více informací poskytne

Petr Sec
e-mail: petr.sec@betrian.cz
tel. +420 721 866 000

Sledujte naše novinky na Twitteru:  www.twitter.com/a_betrian